FORGOT YOUR DETAILS?

Доставка и връщане

Доставките се събират и се нареждат към клиентите един път седмично, поради създалата се кризисна ситуация.

Доставката е за сметка на купувача.

Куриерската фирма определя таксата за доставка, в зависимост от обема и теглото на пратката. Веднага след предаване на стоката на куриер, „Аквазар",  се освобождава от риска,  не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

Всички доставки извършени с куриер имат застраховка. Веднага след  доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да ни бъдат докладвани незабавно. Рекламациите се приемат само в момента на предаването на пратката от куриера. 

При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. 

При отказ за получаване на стоката, Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, „Аквазар" се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
Когато доставената стока явно не съответства на заявената Клиентът има право да поиска замяна в срок от 24 часа от получаването й.

TOP